Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wMiejskim Przedsiębiorstwie GospodarkiMieszkaniowej w Szczecinie

Sygnatura
65/954/0
Daty skrajne
1958-1986
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej 1958-1984; 7 j.a. 2. Informacje i oceny 1961-1986; 2 j.a. - uchwały i wytyczne władz nadrzędnych, referaty wygłaszane na zebraniach POP.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Szczecinie powstało 01.01.1975 r. z połączenia pięciu działających do tej pory Dzielnicowych Zarządów Budynków Mieszkalnych. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w MPGM w Szczecinie i działających wcześniej DZBM funkcjonowała prawodopodobnie od początku istnienia PZPR tj. od 1949 r., ale w zespole akta zachowały się dopiero od 1958 r. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1958-1986

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1958-1986.

Nazwa dawna:

Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Miejskie Przedsiębiorstwo GospodarkiMieszkaniowej w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu