Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Sygnatura
65/1078/0
Daty skrajne
1948-1972
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1948-1951, 1954-1955, 1959-1960, 1966-1968, 1970; 2 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1949, 1954-1955, 1960-1964, 1968; 4 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1953-1956, 1958-1962, 1968; 3 j.a. 4. Informacje, sprawozdania i materiały pomocnicze 1949, 1954-1955, 1968-1972

Dzieje twórcy:

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie funkcjonuje nieprzerwanie od 1948 r. Istniejąca w niej instancja partyjna PZPR istniała od 1948 do 1989 r. początkowo jako POP później jako Komitet Uczelniany. W dniu zjednoczenia PPR i PPS (15.XII.1948 r.) liczyła ona 14 członków i 8 kandydatów. Na skutek małej ilości członków POP egzekutywę wybrano dopiero w 1953 r. Początkowe władze to sekretarz, jego zastępca i skarbnik. Najwyższą władzą partii na szczeblu podstawowym było zebranie. Wybierało ono egzekutywę, Komisję Rewizyjną i Komisję Kontroli Partyjnej. Zebrania rozpatrywały i zatwierdzały sprawozdania ustępujących władz, omawiały realizację zadań programowych partii, ustalały kierunki działania. Kontrolą całokształtu działalności partii na uczelni zajmowała się Komisja Rewizyjna. W okresie między posiedzeniami plenarnymi pracą partii kierowała egzekutywa, która była wybierana na okres 2 lat. Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, kiedy Komitet Uczelniany PZPR w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ostatecznie przestał funkcjonować. Formalnie przestał istnieć wraz z samorozwiązaniem PZPR 29 stycznia 1990 roku. Ostatnie zachowane dokumenty pochodzą z 1972 r.

Daty skrajne:

1948-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1972.

Nazwa dawna:

Komitet Uczelniany PZPR Akademii Medycznej w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM 1.07.2010 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu