Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Akademii Rolniczej w Szczecinie

Sygnatura
65/1079/0
Daty skrajne
1954-1985
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje/zebrania sprawozdawczo-wyborcze 1960-1961, 1963-1964, 1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981-1983, 1985; 3 j.a. 2. Posiedzenia plenarne/zebrania POP 1959-1967, 1970, 1972, 1981-1983; 3 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1959-1963; 1 j.a. 4. Informacje i oceny 1954-1955, 1958-1970, 1975, 1977, 1982-1983; 3 j.a.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. Akademia Rolnicza w Szczecinie powstała 17 lipca 1954 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza, w 1972 roku zmienioną nazwę. Funkcjonowała nieprzerwanie do 5 września 2008 roku, kiedy to została połączona z Politechniką Szczecińską tworząc Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Instancja partyjna PZPR przy Akademi Rolniczej w Szczecinie istniała od 1954 roku i funkcjonowała prawdopodobnie do końca istnienia PZPR w 1990 roku.

Daty skrajne:

1954-1985

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1985.

Nazwa dawna:

Komitet Uczelniany PZPR Akademii Rolniczej w Szczecinie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją Komisji Metodycznej z 16.10.2012 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu