Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dobrej k. Szczecina

Sygnatura
65/1101/0
Daty skrajne
1952-1974
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I AKCESJA nr 693/1983; 1952-1974; 134 j.a.- Protokoły KSR (1966-1970), plan 5-cio letni na lata 1966-1970; roczne plany gospodarczo-finansowe poszczególnych PGR-ów i Kombinatu PGR (na lata 1952-1973), analizy działalności poszczególnych PGR-ów i Kombinatu PGR (1962-1971), sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności poszczególnych PGR-ów i Kombinatu PGR (za lata 1957-1970), plany inwestycyjne i kapitalnych remontów i sprawozdania z ich wykonania, bilanse poszczególnych PGR-ów i Kombinatu PGR (za lata 1957-1973).

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1952-1974

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1974.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

134

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA