Zbiór akt komitetów Frontu Jedności Narodu z terenu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie

Sygnatura
65/1109/0
Daty skrajne
1954-1983
Liczba serii
50
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Powiatowe Komitety FJN 1956-1975; 285 j.a. 1. Powiatowy Komitet FJN w Dębnie Lubuskim 1956-1971; 19 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1956, 1958, 1960-1961, 1963-1965), protokoły posiedzeń Prezydium (1960-1964, 1971), protokoły posiedzeń komisji - Czynów Społecznych (1970), Organizacyjnej (1964), Zadrzewienia (1964), szkolenia (1962), informacje dotyczące działalności (1963, 1968). 2. Powiatowy Komitet FJN w Gryfinie 1957-1971; 170 j.a. powołanie KP i komitetów wiejskich (1957, 1962-1963), składy osobowe KP i komitetów wiejskich (1954-1969), protokoły posiedzeń plenarnych (1958-1970), działalność komisji - Czynów Społecznych (1963-1972), Społecznej Komisji Pojednawczej (1967-1971), Propagandy (1967), Zadrzewienia (1960-1971), Komitetu Budowy Szkół i Internatów (1961-1971), Powiatowej Rady Kobiet (1967-1970), Powiatowej Rady Przyjaciół Szkoły i Młodzieży (1966-1971), protokoły posiedzeń Prezydium (1956, 1961-1970), protokoły narad aktywu (1956-1964), plany pracy KP (1961-1969), sprawozdania z działalności KP (za lata 1961-1970), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1954-1970), działalność KP- obchody rocznicowe, udział w konkursach (1962-1970). 3. Powiatowy Komitet FJN w Szczecinie 1958-1975;96 j.a. - składy osobowe komitetów z terenu powiatu szczecińskiego (1964-1968), protokoły posiedzeń plenarnych (1958-1959, 1961-1962, 1965, 1970, 1975), działalność komisji - Czynów Społecznych (1964-1974), Powiatowej Rady Przyjaciół Szkoły i Młodzieży (1965-1968), protokoły posiedzeń Prezydium (1961-1974), protokoły narad (1967-1969), plany pracy KP (na lata 1967-1968), sprawozdania z działalności KP (za lata 1966-1974), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1965-1973), działalność KP- obchody rocznicowe, udział w konkursach (1964-1975), II. Miejskie Komitety FJN 1960-1981; 110 j.a. 1. Miejski Komitet FJN w Nowym Warpnie 1965-1972; 12 j.a. - protokoły posiedzeń plenranych (1965, 1968-1971), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1969-1972), czyny społeczne (1968-1970), udział miasta w konkursach (1970). 2. Miejski Komitet FJN w Mieszkowicach 1970-1973; 4 j.a. - skład osobowy KM (1973), protokoły posiedzeń plenranych (1970-1971). 3. Miejski Komitet FJN w Policach 1965-1977; 11 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1965, 1967, 1970, 1973), protokoły narad (1971, 1977), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1969-1973). 4. Miejski Komitet FJN w Szczecinie 1960-1981; 83 j.a. - protokoły posiedzeń plenranych (1960-1965, 1968-1970, 1978), skład osobowy KM (1969, 1979), protokoły posiedzeń Prezydium (1966-1970, 1974-1981), protokoły narad (1969), działalność Komisji - Czynów Społecznych (1967-1981), Profilaktyki Społecznej (1977-1981), Propagandy (1970-1972), Samorządu Mieszkańców (1979-1981), Miejskiej Rady Kobiet (1969-1970), Rady Przyjaciół Szkoły i Młodzieży (1967-1972), Społecznych Komisji Pojednawczych (1967, 1970-1971, 1976-1981), działalność KM- obchody rocznicowe, udział w konkursach (1971, 1978-1980), plany pracy KM i sprawozdania z ich wykonania (1967-1971, 1975-1978), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961-1979), protokół z kontroli składnicy akt KM FJN w Szczecinie (1983). III. Gminne Komitety FN 1954; 1 j.a. 1. Gminny Komitet FN w Kołbaskowie 1954; 1 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego IV. Gromadzkie Komitety FJN 1954-1972; 73 j.a. 1. Gromadzki Komitet FJN w Baniach 1961-1969; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1961, 1969), protokoły narad (1966). 2. Gromadzki Komitet FJN w Chwarstnicy 1956-1961; 3 j.a. skład osobowy (1956), protokoły posiedzeń plenarnych (1956, 1961). 3. Gromadzki Komitet FJN w Krzywinie 1967-1970; 4 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1967, 1969-1970), działalność Gromadzkiej Rady Kobiet (1967). 4. Gromadzki Komitet FJN w Lisim Polu 1956-1967; 6 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1956, 1961, 1963, 1967), działalność Gromadzkiej Rady Kobiet (1967). 5. Gromadzki Komitet FJN w Lubanowie 1956-1967; 4 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1956, 1967), działalność Gromadzkiej Rady Kobiet (1967), protokoły narad (1956). 6. Gromadzki Komitet FJN w Pniewie 1956; 1 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego 7. Gromadzki Komitet FJN w Starym Czarnowie 1956-1967; 2 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego (1956), działalność Społecznej Komisji Pojedniawczej (1967). 8. Gromadzki Komitet FJN w Swobnicy 1958-1969; 4 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1958, 1961), działalność Społecznego Funduszu Budowy Szkół (1961), ocena realizacji programu wyborczego z 1965 r. 9. Gromadzki Komitet FJN w Śmierdnicy 1967-1969; 2 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego (1967, 1969). 10. Gromadzki Komitet FJN w Wełtyniu 1956; 1 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego. 11. Gromadzki Komitet FJN w Widuchowej 1954-1969; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1954-1956, 1969), działalność Społecznej Komisji Pojednawczej (1967). 12. Gromadzki Komitet FJN w Będagrowie 1960-1970; 4 j.a. - protokół posiedzenia plenarnego (1970), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1960, 1965, 1969). 13. Gromadzki Komitet FJN w Brzóskach 1963-1972; 7 j.a. - skład osobowy (1965), protokoły posiedzeń plenarnych (1965-1966, 1969-1970, 1972), protokoły narad (1963), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1960, 1969). 14. Gromadzki Komitet FJN w Dobrej Szczecińskiej 1961-1972; 8 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1961-1966, 1972), protokoły narad (1967), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961, 1965, 1969-1970), sprawozdania z działalności KR (za 1962 r.). 15. Gromadzki Komitet FJN w Dołuju 1965-1972; 4 j.a. - skład osobowy (1972), protokoły posiedzeń plenarnych (1965-1966, 1969-1970), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1969). 16. Gromadzki Komitet FJN w Jasienicy 1965-1972; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1966, 1972), program rozwoju gromady na lata 1965-1970. 17. Komitet FJN w Kołbaskowie 1954-1969; 10 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1954-1955, 1957, 1961, 1963, 1965), protokoły narad (1965-1966), czyny społeczne (1965), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1960, 1969). 18. Gromadzki Komitet FJN w Tanowie 1960-1969; 4 j.a. - skład osobowy (1961), protokoły posiedzeń plenarnych (1962-1964, 1966-1967), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1960, 1969). V. Dzielnicowe Komitety FJN 1954-1975; 157 j.a. 1. Dzielnicowy Komitet FJN Szczecin Dąbie 1960-1974; 65 j.a. - skład osobowy KD (1969-1972), ewidencja pieczęci (1973-1974), protokoły posiedzeń plenarnych (1960-1964, 1966, 1969-1972), protokoły posiedzeń Prezydium (1960-1964, 1966, 1969-1973), działalność komisji i komitetów działających przy KD (1967-1972), plany pracy KD (1969-1972), sprawozdania z działalności KD (za lata 1969-1972), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961-1973). 2. Dzielnicowy Komitet FJN Szczecin n/Odrą 1967-1973; 24 j.a. - skład osobowy KD (1971), protokoły posiedzeń plenarnych (1970-1972), protokoły posiedzeń Prezydium (1967-1970, 1972), protokoły narad (1971-1972), oceny działalności radnych Dzielnicowej Rady Narodowej (1965-1970), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961,1969, 1971-1973). 3. Dzielnicowy Komitet FJN Szczecin Pogodno 1954-1975; 46 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1961-1963, 1966-1967, 1974-1975), protokoły posiedzeń Prezydium (1954, 1958, 1961-1964, 1966-1968, 1974-1975), działalność komisji i komitetów działających przy KD (1961-1968), protokoły narad (1961-1962), czyny społeczne (1962-1964), sprawozdania z działalności KD (za lata 1954, 1961, 1963, 1967-1970), oceny pracy radnych Dzielnicowej Rady Narodowej (1965-1967), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1954-1961). 4. Dzielnicowy Komitet FJN Szczecin Śródmieście 1961-1969; 22 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1966-1969, 1972), protokoły posiedzeń Prezydium (1966-1969, 1971-1972), protokoły narad (1967-1968), sprawozdania z działalności KD (za lata 1966-1970), działalność komisji i komitetów działających przy KD (1968-1969), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1961-1962). VI. Miejsko-Gminne Komitety FJN 1973-1983; 53 j.a. 1. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Mieszkowicach 1973-1981; 23 j.a. - skład osobowy (1975-1981), protokoły posiedzeń plenarnych (1978, 1981), protokoły posiedzeń Prezydium (1975-1976, 1979-1981), działalność komisji i komitetów działających przy KMG (1980), protokoły narad (1975), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1973-1980), działalność KMG-udział w konkursach, obchody rocznicowe (1978-1979). 2. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Moryniu 1975-1979; 10 j.a. - skład osobowy (1975,1977), protokoły posiedzeń plenarnych (1977-1978), protokoły posiedzeń Prezydium (1976), działalność komisji i komitetów działających przy KMG (1979), sprawozdania z działalności KMG (za 1976 r.), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1976-197), działalność KMG-udział w konkursach, obchody rocznicowe (1976). 3. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Nowym Warpnie 1973-1983; 20 j.a. - skład osobowy (1975-1978), ewidencja pieczęci (1983), protokoły posiedzeń plenarnych (1976-1979), protokoły posiedzeń Prezydium (1975-1976), protokoły narad (1973), działalność komisji i komitetów działających przy KMG (1982), informacje KMG (1976-1978), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1976-1978), działalność KMG-udział w konkursach, obchody rocznicowe (1976-1980). 4. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Gryfinie 1970-1978; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1970-1974), skład osobowy (1977), materiały dotyczące wyborów i kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych (1977-1978). 5. Miejsko-Gminny Komitet FJN w Policach 1975-1978; 3 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych (1975), sprawozdania z działalności KMG (za lata 1976-1978). VII. Gminne Komitety FJN 1973-1981; 7 j.a. 1. Gminny Komitet FJN w Kołbaskowie 1973-1981; 5 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych 2. Gminny Komitet FJN w Tanowie 1973; 1 j.a. - protokoły posiedzeń plenarnych 3. Gminny Komitet FJN w Trzebieży 1973; 1 j.a. - protokoły posiedzen plenarnych VIII. AKCESJA NR 2355/2007; 1973; 2 j.a. 1. Miejski Komitet FJN w Chojnie 1973; 1 j.a. - protokoły posiedzeń, skład osobowy. 2. Gminny Komitet FJN w Chojnie 1973; 1 j.a. - protokoły posiedzeń. IX. PRZES.141/2008; 1978-1981; 4 j.a. - protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Dobrej

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1954-1983

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1983.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

698

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA