Towarzystwa wodne i gruntowe na Pomorzu

Sygnatura
65/1192/0
Daty skrajne
1897-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Stosunki wodne, regulacje rzek: Ina (Ihna), Krąpiel (Krampel), Parsęta (Persente), Płociczna (Plöt-zenfliess), Rega (Rega) i strumyków, budowa śluz, melioracje łąk, projekty i koszty prac regulacyj-nych, budowa elektrowni wodnych, młyny wodne, spiętrzenia, rachunki, zakładanie spółek wodnych i wybory ich władz, zarządzenia, wykazy udziałowców, stany wód.

Dzieje twórcy:

Zbiór składa się ze szczątków akt pozostałych po spółkach wodnych, działających na terenie powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, reskiego, stargardzkiego i wałeckiego. Archiwalia trafiły do Szczecina po zakończeniu II wojny światowej.

Daty skrajne:

1897-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Spółka Wodna i Gruntowa "Husenwiese" w Pławnie (Wasser- und Bodenverband Husenwiese in Plagow); Spółka Wodna i Gruntowa w Bierzwniku (Wasser- und Bodenverband Marienwalde); Spółka Wodna i Gruntowa w Zaborzu (Wasser- und Bodenverband Schulzendorf); Towarzystwa wodne i gruntowe na Pomorzu - zbiór szczątków zespołów; Towarzystwo Melioracyjne w Resku (Entwässerungsgenossenschaft Regenwalde); Towarzystwo Regulacji Rzeki Płocicznej (Genossenschaft zur Regulierung des Plötzenfließes); Towarzystwo Rekultywacji Gruntów nad Iną w Stargardzie Szczecińskim (Ihna-Bodenverbesserungsgenossenschaft in Stargard in Pommern); Urząd Melioracyjny w Szczecinie (Meliorationsbauamt Stettin)

Daty:

1897-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

55

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 17.12.2014 r. nastapiła zmiana nazwy zespołu