Muzeum Ziemi Stargardzkiej

Sygnatura
65/1194/0
Daty skrajne
1925-1943
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawozdania z działalności Muzeum, wycinki prasowe dotyczące historii i bieżącej działalności muzeum, notatki dotyczące herbów miast powiatu Szadzko oraz pisma odnoszące się do spraw finansowania instytucji.

Dzieje twórcy:

Muzeum regionalne w Stargardzie, powstało z inicjatywy władz miejskich oraz powiatowych inaugurując swoją działalność 19 XI 1908 r., w setną rocznicę wprowadzenia reformy ustroju miast przez barona vom Steina. Placówka, usytuowana w ratuszu, zajmowała się przeszłością Stargardu i powiatu Szadzko. Opiekunem muzeum do czasów wybuchu I wojny światowej był nadburmistrz Kolbe. Po 1919 r. kierownictwo nad muzeum przejął przybyły z Poznania dr Martin Hasenjaeger. W 1926 r. przeniesiono siedzibę placówki do starego odwachu (Alten Wache), a jesienią 1935 r. muzeum otrzymało na swoje potrzeby budynek przy Gr. Mühlenstraße 42. Działem geologicznym kierował konrektor Richter, a opiekę merytoryczną nad zbiorami archeologicznymi i etnograficznymi sprawowali pracownicy Pomorskiego Muzeum Krajowego w Szczecinie (dr Kunkel i dr Borchers). Muzeum posiadało bibliotekę i archiwum, którymi zajmował się Carl Lüdtke. W 1939 r. kierownikiem placówki został nauczyciel Gimnazjum Groeninga Hans Siuts (1885–1971). Muzeum Ziemi Stargardzkiej było licznie odwiedzane, np. w 1942/1943 r. przeszło przez ekspozycje 2828 zwiedzających. Większość zbiorów placówki ewakuowano w 1944 r. do Wielenia Pomorskiego.

Daty skrajne:

1925-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1925-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisheimatmuseum Stargard in Pommern

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Zdigitalizowana sygn. 1