Komisarz Ochrony Przyrody dla Powiatu Stargard

Sygnatura
65/1195/0
Daty skrajne
1938-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia, korespondencja z landratem w Stargardzie, wyznaczanie obszarów chronionych, uzasadnienia dotyczące ochrony poszczególnych terenów, wykazy pomników przyrody (głównie drzewa) i miejsc o dużych walorach przyrodniczych, ochrona wód i bagien, ochrona ptaków.

Dzieje twórcy:

Po 1933 r. ochrona przyrody w Niemczech znalazła się pod kontrolą państwa. Powołano wówczas specjalne urzędy zajmujące się wyłącznie problemami ochrony środowiska przyrodniczego traktowanego jako część dziedzictwa narodowego. Jedną z tego typu instytucji był działający na obszarze powiatu stargardzkiego komisarz do spraw ochrony przyrody. Wspomniany urząd powstał w 1934 r. i działał do początku 1945 r. Akta Komisarza Ochrony Przyrody dla Powiatu Stargard znajdowały się do 1945 r. w registraturze urzędu, gdzie zostały, po zakończeniu działań wojennych, zabezpieczone przez archiwistów polskich.

Daty skrajne:

1938-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Der Kommissar für Naturschutz für den Kreis Saatzig

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak