Sąd Obwodowy w Dębnie Lubuskim

Sygnatura
65/1197/0
Daty skrajne
1748-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zachowany w stanie szczątkowym. Zachowały się jedynie fragmenty z Wydziału Ksiąg Wieczystych [Grundbuchamt] oraz jedna jednostka dotycząca stwierdzenia zgonu: 1. Księgi wieczyste [Grundbuch], z lat 1839-1945, 50 j.a. - księgi wieczyste zawierają dokumentację nieruchomości wraz z ich zmianami właścicieli, obciążeniami finansowymi i służebnościami. Zachowały się księgi dla miejscowości: Barnówko [Berneuchen], Cychry [Zicher], Dargomyśl [Darrmietzel], Dębno [Neudamm], Grzymiradz [Grünrade] oraz Oborzany [Nabern]. 2. Postępowania spadkowe [Erbschaft, Testament], z lat 1924-1930, 1 j.a. - akta dotyczą stwierdzenia zgonu Anny Bormann ze wsi Cychry [Zicher].

Dzieje twórcy:

Sąd Obwodowy w Dębnie powstał 1 października 1879 roku na podstawie ustawodawstwa tworzącego jednolity system wymiaru sprawiedliwości w zjednoczonych Niemczech w latach 1877-1879 [Gut, 2001]. Był to sąd pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych. W tych ostatnich, tj. przekroczenia, wykroczenia pospolite, kradzieże, przywłaszczenia, oszustwa, paserstwo przedmiotów do wartości 25 RM, a zagrożone karą do 3 miesięcy pozbawienia wolności i 600 RM grzywny, były wyrokowane przez sąd ławniczy (Schöffengericht), który działał przy każdym sądzie obwodowym. Do spraw karnych przedkładanych do rozstrzygnięć przed sądem obwodowym były też zaliczane wykroczenia wobec ustawy prawa leśnego (Feld und Forstpolizei Gesetz). Sprawy karne o większym znaczeniu rozpatrywała Izba Karna przy Sądzie Obwodowym w Kostrzynie nad Odrą (Strafkammer bei Amtsgericht Küstrin] lub bezpośrednio Sąd Krajowy w Gorzowie (Landgericht Landsberg an der Warthe) [Handbuch 1922, s. 195]. W sprawach cywilnych natomiast orzekał do wartości przedmiotu sporu 300 RM (suma ta z czasem wzrastała), w sprawach zaś o najem lokali, pracy, podróży, spedycji, kwaterunku, kradzieży zwierząt, szkód zwierząt, prostytucji były wyrokowane bez względu na wartość sporu. Sąd obwodowy również prowadził postępowania upadłościowe, zarządy przymusowe, licytacje. Ponadto wykonywał niesporne sprawy, tj. opiekuńcze, spuścizn (w tym też przechowywanie, otwieranie i wykonanie testamentów), hipoteczno - gruntowe (księgi i akta), nadzór nad fundacjami oraz prowadził rejestry: wzorców, handlowe, towarzystw, spółek i jednostek pływających, a także przechowywał duplikaty ksiąg metrykalnych kościelnych i USC (Nebenregister) [Gut 1997]. Odwołania, apelacje kierowane były do Sądu Krajowego w Gorzowie, który sprawował też nadzór administracyjny nad sądem w Dębnie. Według przepisów w sądzie obwodowym orzekali sędziowie obwodowi (Amtsrichter). Ze względu na liczbę mieszkańców okręgu działania w Dębnie w sądzie pracował jeden sędzia. W 1922 roku był nim radca doktor von Uhden [Handbuch 1922, s. 195]. Rozpatrywał on sprawy cywilne samodzielnie, a karne łącznie z dwoma ławnikami, wybieranymi spośród obywateli okręgu, tworząc wspomniany sąd ławniczy. Po 1923 roku sąd ławniczy został w Dębnie rozwiązany, a w jego kompetencje przejął Sąd Ławniczy przy Sądzie Obwodowym w Kostrzynie [Handbuch, 1926, s. 372]. Kancelaria urzędu prowadzona była w formie akt spraw, choć występowały też księgi wpisów - księgi wieczyste. Od 1936 roku sąd sprawy ogólne miał prowadzić w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt w systemie dziesiętnym [Gut, 2001]. Sąd Obwodowy w Dębnie działał do stycznia 1945 roku.

Daty skrajne:

1748-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1748-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Neudamm

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak w bazie IZA