Związki Branżowe i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Szczecińskich Zakładach Papierniczych "Skolwin"

Sygnatura
65/1207/0
Daty skrajne
1980-1981
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły posiedzeń, ewidencja członków, współpraca z Krajową Komisją Porozumiewawczą NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, Komisją Krajową Pracowników Przemysłu Papierniczego w Łodzi, ze Zjednoczeniem Przemysłu Papierniczego, Ministerstwem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, dyrekcją Szczecińskich Zakładów Papierniczych "Skolwin", wnioski i postulaty pracowników, korespondencja dotycząca działalności Związku

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1980-1981

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1980-1981.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA