Starostwo Powiatowe w Ückermünde

Sygnatura
65/1334/0
Daty skrajne
1845-1925
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja policyjna 1848-1925; 1 j.a. - tumulty w okresie Wiosny Ludów,zakłócanie porządku publicznego. 2. Rolnictwo 1845-1887; 15 j.a. - rozdział powinności podatkowych i służb wynikających z procesów uwłaszczeniowych i regulacji własności między właścicielami gospodarstw w Trzebieży. Akta zawierają m.in. plany podziału powinności, wykazy gruntów i podatków, umowy kupna-sprzedaży gospodarstw i poszczególnych parcel.

Dzieje twórcy:

Landrat jako organ stanowy pojawił się w XVI w. na terenie Brandenburgii. W drugiej połowie XVII w. nadano mu na terenach wiejskich pewne funkcje administracyjne. Odtąd zakres jego władzy landrata obejmował niektóre uprawnienia wojskowe oraz zwierzchnictwo nad administracją. W XVIII w. jego kompetencje, chociaż nie zmienione pod względem terytorialnym, uległy dalszemu rozszerzeniu o władzę policyjną, finansową i ogólny zarząd nad gospodarką. Reformy XIX w. uregulowały pozycję starosty powiatowego jako urzędnika państwowego kierującego administracją ogólną i policyjną w powiecie.Ponadto był on urzędnikiem nadzorującym samorząd gminny i miejski. W 1933 r. w związku ze zniesieniem samorządu powiatowego przez nazistów, landrat przejął także kompetencje sejmiku i wydziału powiatowego. Powiat Ueckermünde powołany został w 1720 r. Ostateczne granice ustalono dopiero w 1818 r. W 1939 r. w skład powiatu Ueckermünde zostały włączone tereny północno-zachodnie zlikwidowanego powiatu Randow. Akta wytworzone przez urząd landrata w Ückermünde trafiły do szczecińskiego archiwum tuż przed II wojną.

Daty skrajne:

1845-1925

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1845-1925.

Nazwa dawna:

Starostwo Powiatowe w Stralsundzie Landratsamt Stralsund

Nazwa obcojęzyczna:

Landratsamt Ückermünde

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

16

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 66 Landratsamt Ückermünde, z lat 1810-1945; 11 m.b.