Urząd Obwodowy w Seegrund

Sygnatura
65/1339/0
Daty skrajne
[1831] 1874-1909
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Administracja ogólna 1874-1909; 2 j.a. - są to materiały dotyczące urzędu naczelnika obwodu i administrowania obwodem oraz komisji obwodowej. 2. Administracja policyjna 1878-1906; 5 j.a. - są tu jednostki dot. nadzoru budowlanego i przeciwpożarowego w obwodzie, są jednostki dot. wydawania zezwoleń na zebrania oraz związane z nadzorem nad organizacjami społecznymi. Są też o sporach granicznych. 3. Nadzór sanitarny 1878-1905; 2 j.a. - zachowane jednostki dotyczą kontroli zachorowań w obwodzie oraz działalności akuszerek. 4. Nadzór nad przemysłem 1876-1905; 2 j.a. - są tu przepisy, sprawozdania z działalności cegielni, wapienników i rzeźni oraz informacje dot. eksploatacji maszyn parowych. 5. Gospodarka komunalna 1874-1905; 6 j.a. - są tu przepisy, sprawy urzędników gminnych oraz materiały dot. spraw komunalnych w Ahlbeck, Gegensee, Vorsee i Hintersee. 6. Szkolnictwo i kościół [1931] 1874-1900; 3 j.a. - są tu przepisy o szkolnictwie i kościele oraz materiały związane z nadzorem nad szkołami i nauczycielami.

Dzieje twórcy:

Urzędy obwodowe (Amtsbezirke) w Prusach powstały 1.I.1874 r. na podstawie Ordynacji Powiatowej z 13 grudnia 1872 r. w związku z przejęciem przez państwo całości zadań policyjnych na terenach wiejskich, a sprawowanych dotąd przez właścicieli ziemskich. Nowo powołane jednostki organizacyjne na obszarach wiejskich obejmujące po kilka gmin lub okręgów dworskich (3-4 gminy wiejskie) stanowiły okręgi administracji policyjnej w ramach powiatu. Na czele urzędu obwodowego stał naczelnik obwodu mianowany przez nadprezydenta (od 1919 r. wybierany przez sejmik powiatowy). Wspomagany był on przez komisję obwodową, stanowiącą reprezentację władz gminnych. Naczelnik pełnił funkcję państwowego urzędu policji lokalnej. Do jego zadań należały sprawy policji porządkowej, obyczajowej, leśnej i wodnej, drogowej, nadzoru budowlanego, przemysłowego i sanitarnego, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, kontroli czynności gmin w zakresie gospodarki komunalnej, szkolnictwa i spraw kościoła oraz opieki społecznej. W swych czynnościach podlegał nadzorowi starosty (landrata). Obwód Seegrund znajdował się w północno-wschodniej części powiatu Ueckermünde, w jego skład wchodziły gminy wiejskie: Hintersee, Ahlbeck, Gegensee, Vorsee, okręg dworski Ludwigshof i obwód leśny Rehhagen. Nazwa okręgu pochodzi od torfowiska, które znajduje się między w/w miejscowościami. Siedziba urzędu obwodowego znajdowała się w miejscu zamieszkania każdorazowego naczelnika. Urząd Obwodu Seegrund funkcjonował prawdopodobnie do 31.III.1948 r., kiedy to w radzieckiej strefie okupacyjnej wprowadzono nową ordynację powiatową.

Daty skrajne:

[1831] 1874-1909

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1831-1873, 1874-1909.

Nazwa dawna:

Obwód Seegrund

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsbezirk Seegrund

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

20

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

20

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA