Akta dóbr Kunow

Sygnatura
65/1340/0
Daty skrajne
[1595] 1649-1909
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dzieje majątku Kunow [1595] 1649-1741; sygn. 1; 1 j.a. - działalność rodziny von Wolde, zarządzenia królweskie i władz administracyjnych (sygn. 1). 2. Tytuły prawne własności 1725-1869; sygn. 2-8; 7 j.a. - sprzedaż i dziedziczenie majątku w rodzinie von Albe, akty własności Friedricha Froreicha, Ernsta Vossa, Hermana Kolberga. 3. Separacje gruntów 1814-1890; sygn. 9-18; 10 j.a. - reces separacyjny, pomiary, podziały, plany sytuacyjne, księga wieczysta majątku. 4. Korespondencja w sprawach administracji i gospodarki majątkiem 1831-1909; sygn. 19-25; 7 j.a. - korespondencja w sprawie budowy dróg, mostów, grobli, budowy szkoły, projekt budowy linii kolejowej Schwedt-Gartz oraz sprawa jurysdykcji sądowniczej.

Dzieje twórcy:

Miejscowość Kunow położona jest na obszarze Republiki Federalnej Niemiec, w pobliżu zachodniego brzegu Odry (ok. 3 km od granicy z Polską), w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie ziemskim Uckermark. Do 2003 r. Kunow była wsią, a obecnie została włączona do miasta Schwedt i jest jego dzielnicą. Kunow wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1256 r. Wymienia się ją jako lenno rodziny Elsholz. W jej rękach wieś była do 1562 r. Następnie majątek przejął Balthasar von Wolde. W 1723 r. został on sprzedany Sophie von der Albe z domu Borcke. W 1726 r. wieś kupił margrabia Schwedt Friedrich Wilhelm von Brandenburg. W kilka lat po jego śmierci w 1775 r. trzy jego córki dokonały podziału dóbr i wieś Kunow przypadła Philipinie Auguście. W 1788 r. sprzedała ona majątek królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi II, który włączył Kunow do domeny Schwedt. Trudności finansowe państwa pruskiego w okresie wojen napoleońskich sprawiły, iż Fryderyk Wilhelm polecił sprzedać szereg majątków domenalnych, w tym i Kunow. W 1812 r. własność kupił dotychczasowy dzierżawca Friedrich Froreich. Następnym właścicielem, od 1819 r., był Ernst Voß, który w 1829 r. sprzedał go Hermanowi Kolbergowi. Po śmierci Kolberga, wdowa po nim, w 1884 r. sprzedała majątek Hermanowi Nobe. Do wybuchu II wojny majątek jeszcze kilka razy zmieniał właściciela. Ostatnim był Georg Nicolai, a majątek liczył 460 ha.

Daty skrajne:

[1595] 1649-1909

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1595-1648, 1649-1909.

Nazwa dawna:

Akta dóbr Kunowo

Nazwa obcojęzyczna:

Gutsarchiv Kunow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA