Piotrkowski Urząd Gubernialny do Spraw Podatku Przemysłowego

Sygnatura
39/24/0
Daty skrajne
1899-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta ogólne: protokoły posiedzeń, raporty przesyłane do Senatu Rządzącego, korespondencja w sprawach personalnych, wydatki na funkcjonowanie. Skargi osób fizycznych (głównie właścicieli sklepów spożywczych, jadłodajni, gorzelni, browarów, kupców) dotyczące wymiaru podatków przemysłowych i handlowych oraz kar nakładanych przez izbę skarbową.

Dzieje twórcy:

Urząd powołano 1.01.1899 r. Podlegał bezpośrednio gubernatorowi, a w skład jego kierownictwa wchodzili: wicegubernator, urzędnik izby skarbowej, urzędu do spraw włościańskich i wydziału prawnego rządu gubernialnego oraz prokurator sądu okręgowego. Do zakresu kompetencji należało rozpatrywanie skarg i zażaleń na decyzje podatkowe izby skarbowej. Działalność Urzędu ustała w 1914 r. wraz z ewakuacją władz rosyjskich.

Daty skrajne:

1899-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Petrokovskoe Gubernskoe po Promyslovomu Nalogu Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1520

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1520

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak