Składy napojów alkoholowych w guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
39/33/0
Daty skrajne
1913-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Skład napojów Alkoholowych nr 3 w Sieradzu: sprawozdania miesięczne i roczne składu. II. Skład Napojów Alkoholowych nr 4 w Częstochowie: księgi rachunkowe, listy płac. III. Skład Napojów Alkoholowych nr 6 w Łodzi: spisy sprzedawców, spisy sklepów monopolowych, sprawy najmu lokali dla sklepów monopolowych.

Dzieje twórcy:

Zbiór został utworzony na zasadzie podobieństwa funkcji aktotwórców. Składy alkoholowe pełniły funkcje magazynów hurtowych napojów alkoholowych, które bezpośrednio podlegały rewirowym zarządom akcyzy. Te składały się na poszczególne Okręgi Zarządu Akcyzowego. Składy w Sieradzu, Częstochowie i Łodzi znajdowały się w Okręgu VI. Urzędy akcyzy powołano w Królestwie Polskim w 1866 r., zlikwidowano zaś w 1918 r.

Daty skrajne:

1913-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1916, 1913-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak