Komitet Gubernialny Emerytalnej Kasy Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej

Sygnatura
39/34/0
Daty skrajne
1900-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia i sprawy ogólne, sprawozdania Komitetu, personel kasy, zmiany w aktach personalnych członków kasy, ewidencja członków, zapomogi dla członków i ich rodzin, potrącenia z pensji członków na rzecz kasy, zarobki robotników zatrudnionych w składach napojów alkoholowych.

Dzieje twórcy:

Podstawowym zadaniem Kasy było zarządzanie funduszem emerytalnym powstałym z potrącania składek od pensji pracowników administracji akcyzowej różnych szczebli, a także wypłata emerytur oraz zasiłków dla jej członków i ich rodzin.

Daty skrajne:

1900-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1900-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gubernskij Komitet Pensjonnoj Kassy Kališsko-Petrkovskogo Akciznogo Upravlenija

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

111

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

111

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak