Komitet Gubernialny Piotrkowski Opieki nad Trzeźwością Ludową

Sygnatura
39/36/0
Daty skrajne
1898-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Organizacja Komitetu, sprawozdawczość, plany działalności, budżety, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, protokoły posiedzeń, korespondencja dotycząca urządzania herbaciarni, a także zawieszania ich działalności, bibliotek i czytelni, domów ludowych, zabaw oraz przedstawień teatralnych, zmiany w składzie osobowym Komitetu.

Dzieje twórcy:

Komitet powstał na mocy ukazu z 20.04.1898 r. o utworzeniu komitetów do zwalczania alkoholizmu w Królestwie Polskim. Piotrkowskiemu Komitetowi Gubernialnemu podlegały komitety powiatowe oraz komitet miejski w Łodzi. Komitet składał się z przewodniczącego, którym był gubernator piotrkowski oraz członków: wicegubernatora, przewodniczącego sądu okręgowego, prokuratora sądu okręgowego, przewodniczącego izby skarbowej, dyrektora Gimnazjum Męskiego w Piotrkowie, gubernialnego inspektora medycyny, prezesa oddziału Banku Włościańskiego, naczelnika guberialnego zarządu żandarmerii, prezydenta Piotrkowa, nadzorcy V Okręgu Zarządu Akcyzowego, starszego inspektora fabrycznego i komisarza do spraw włościańskich. Głównym zadaniem Komitetu było zapobieganie pijaństwu. Swoje kompetencje realizował poprzez organizowanie czytelni, herbaciarni i przedstawień teatralnych. W 1905 r. działalność Komitetu została czasowo zawieszona. Uległ on likwidacji w 1914 r.

Daty skrajne:

1898-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1898-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Petrokovskij Gubernskij Komitet Popečitel'stva o Narodnoj Trezvosti

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

116

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

116

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak