Zarząd Żandarmerii Powiatu Będzińskiego

Sygnatura
39/42/0
Daty skrajne
1898-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta ogólne: zarządzenia i okólniki, sprawozdania miesięczne i roczne z działalności Zarządu, korespondencja tajna, raporty o nielegalnej działalności różnych osób, ich poszukiwania, zezwolenia i zakazy wjazdu do Królestwa Polskiego, opinie i informacje o osobach podejrzanych, sprawozdania z wypadków o charakterze kryminalnym. Strajki: dochodzenia przeciwko biorącym udział w strajku w Strzemieszycach w 1905 r., przygotowanie strajku powszechnego w 1913 r. Partie polityczne: informacje o działalności i wydawnictwach partii, przykłady niektórych wydawnictw, doniesienia agentów. Dochodzenia przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do partii politycznych, organizacji i związków: akta zbiorcze, DKPiL, PPS, PPS-RF, Narodowa Demokracja, Polska Młodzież Postępowa, Rewolucjoniści Mściciele, Narodowy Związek Robotniczy, Bund. Dochodzenia przeciwko osobom oskarżonym o kolportaż i posiadanie nielegalnych wydawnictw. Sprawy o inne wykroczenia: szpiegostwo, nielegalne przeprowadzanie przez granicę, kontrabanda, nielegalne posiadanie broni.

Dzieje twórcy:

Zarząd funkcjował na podstawie ustawy z 31 XII 1866 r. o żandarmerii w Królestwie Polskim. Od 1867 r. funkcjonował Zarząd Żandarmerii Powiatów Częstochowskiego i Będzińskiego. Wyodrębnienie oddzielnej jednostki organizacyjnej dla powiatu będzińskiego nastąpiło w 1897 r. Siedziba Zarządu znajdowała się w Sosnowcu. Jego likwidacja nastąpiła w 1914 r. Do kompetencji Zarządu należała pomoc władzom administracyjnym i sądowym w wykonywaniu zadań o charakterze policyjnym, a mianowicie utrzymanie spokoju i bezpieczeństwa publicznego, chwytanie przestępców i ich strzeżenie, śledzenie zbiegów, a także pomoc przy egzekwowaniu należności skarbowych, rozkazów rządowych itp. Żandarmeria była niezależna od władz adminstracji ogólnej.

Daty skrajne:

1898-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1898-1914, 1898-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Žandarmskoe Upravlenie Bendinskogo Uezda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

168

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

168

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak