Zarząd Żandarmerii Powiatów Łódzkiego i Łaskiego

Sygnatura
39/44/0
Daty skrajne
1884-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Partie polityczne, 1914, 1-11a - akta ogólne dotyczące działalności SDKPiL, PPS, NZR, "Bund", Poalej Syjon" (działalność, programy, wydawnictwa); Dochodzenia indywidualne o przynależność do różnych partii, 1905-1914, sygn. 12-46 - aresztowania, protokoły zeznań, wnioski o ukaranie; Dochodzenia i aresztowania, za przynależność do SDKPiL, 1906-1914, sygn. 48-88; Dochodzenia i aresztowania, za przynależność do PPS, 1901-1914, sygn. 89-127; Dochodzenia i aresztowania, za przynależność do PPS Frakcji Rewolucyjnej, 1907-1914, sygn. 128-183; Dochodzenia i aresztowania, za przynależność do "Bundu", 1905-1916, sygn. 184-200; Dochodzenia i aresztowania za przynależność do innych partii i organizacji politycznych, 1905-1914, sygn. 201-208; Aresztowania za kolportaż nielegalnej literatury, 1901-1910, sygn. 209-220; Aresztowania za szpiegostwo, posiadanie broni i dezercję z wojska, 1911-1915, sygn. 221-239; Akta personalne funkcjonariuszy, 1893-1914, sygn. 240-242; Dopływ do zespołu, 1884, 1893-1894 - akta śledztw w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw i zamachów terrorystycznych.

Dzieje twórcy:

Zarząd funkcjonował na podstawie ustawy z 31 XII 1866 r. o żandarmerii w Królestwie Polskim. Jego likwidacja nastąpiła w 1914 r. Do kompetencji Zarządu należała pomoc władzom administracyjnym i sądowym w wykonywaniu zadań o charakterze policyjnym, a mianowicie utrzymanie spokoju i bezpieczeństwa publicznego, chwytanie przestępców i ich strzeżenie, śledzenie zbiegów, a także pomoc przy egzekwowaniu należności skarbowych, rozkazów rządowych itp. Żandarmeria była początkowo niezależna od władz administracji ogólnej. Na skutek ukazu z 28.06.1896 r. zniesiono Warszawski Okręg Żandarmerii, a jego funkcję przejął pomocnik generał-gubernatora warszawskiego do spraw policyjnych, któremu podporządkowano gubernialne i powiatowe zarządy żandarmerii.

Daty skrajne:

1884-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1884-1884, 1893-1894, 1900-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Žandarmskoe Upravlenie Lodzinskogo i Laskogo Uezdov

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

249

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

249

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak