Komornicy sądowi przy Zjeździe Sędziów Pokoju Guberni Piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
39/72/0
Daty skrajne
1879-1913
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zachowały się akta następujących komorników: I Okręg - Antoni Berendt, Walery Bugajski, Stefan Izdebski, I. S. W. Jakubowski, Seweryn Kepmpiński, Michał Szostacki, Mikołaj Szuster, Włodzimierz Sturgulewski, Grzegorz Terenia; II Okręg - Józef Błotowski, Kazimierz Czerwiński, Piotr Gliński, Włodzimierz Leontiew, Antoni Mystkowski, Romuald Wyszatycki; III Okręg - Teodor Biełousow, Aleksander Buława, Ignacy Drzewiński, Walerian Dudziński, Michał Konarski, Bolesław Markowski, Władysław Mirkowski, Konrad Hykiel, Julian Ostrowski, Józef Tomaszewski, Józef Węglewski. Obejmują one ściąganie należności od osób fizycznych i prawnych, sprzedaż nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości.

Dzieje twórcy:

Komornicy funkcjonowali w oparciu o decyzję Senatu Rządzącego z 19.02.1875 r. Byli powoływani przez przewodniczącego zjazdu sędziów pokoju danego okręgu (gubernia piotrkowska została podzielona na trzy okręgi sądownictwa pokojowego). Komornicy I Okręgu urzędowali w: Piotrkowie, Brzezinach, Rawie, Radomsku i Tomaszowie, II Okręgu w: Częstochowie, Dąbrowie, Sosnowcu i Zawierciu, III Okręgu w: Łasku, Łodzi i Pabianicach.

Daty skrajne:

1879-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1879-1913, 1879-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

159

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

159

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak