Dyrektor Gimnazjum w Piotrkowie

Sygnatura
39/84/0
Daty skrajne
1833-1865 [1866-1873]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta ogólne: zarządzenia władz, organizacja szkół, wizytacje, sprawy nauczania (1835-1875); II. Akta ogólne szkół powiatu piotrkowskiego (1834-1847); III. Akta szczegółowe szkół powiatu piotrkowskiego (1833-1866) - akta dotyczą głównie budżetów szkolnych i spraw personalnych. IV. Akta ogólne szkół powiatu sieradzkiego (1833-1856); V. Akta poszczególnych szkół powiatu sieradzkiego (1834-1864); VI. Akta ogólne szkół powiatu wieluńskiego (1833-1852); VII. Akta poszczególnych szkół powiatu wieluńskiego (1835-1864).

Dzieje twórcy:

W wyniku reformy szkolnictwa 1833 r., w Królestwie Polskim utworzono gimnazja. Na czele gimnazjum stał dyrektor, mianowany przez Radę Wychowania Publicznego, której bezpośrednio podlegał. Pełnił dwie funkcje: przełożonego placówki, którą kierował i zwierzchnika szkół w całym województwie. Do zadań dyrektora gimnazjum należało m. in. zarządzanie gmachem i majątkiem ruchomym szkoły, nadzorowanie pracy nauczycieli, czuwanie nad sprawowaniem uczniów. Z czynności tych miał obowiązek składać trzy razy do roku sprawozdania Radzie Wychowania Publicznego. Jako zwierzchnik szkół w województwie wizytował podległe placówki, a zebrane materiały przesyłał wspomnianej Radzie. Ponadto dbał o zaopatrzenie szkół, utrzymywał kontakt z inspektorami szkół obwodowych i nauczycielami, uczestniczył w egzaminach, udzielał zezwoleń na nauczanie guwernantkom i nauczycielom szkół prywatnych. Od 1840 r. bezpośrednim przełożonym dyrektorów gimnazjów był Kurator Warszawskiego Okręgu Szkolnego. Dyrektor Gimnazjum w Piotrkowie sprawował nadzór nad szkołami w guberni kaliskiej, zaś po 1847 r. nad szkołami tylko w powiatach piotrkowskim, sieradzkim i wieluńskim. W wyniku reorganizacji zarządu szkolnictwa w 1864 r. kompetencje dyrektora ograniczono do kierowania własną placówką.

Daty skrajne:

1833-1865 [1866-1873]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1833-1865, 1866-1873.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

229

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

229

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak