Cesarsko-Niemieckie Prezydium Policji w Łodzi

Sygnatura
39/85/0
Daty skrajne
1915-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

III Oddział Kryminalny: akta dochodzeń policyjnych przeciw podejrzanym o drobne przestępstwa; IV Oddział - Komisja Włościańska: zestawienie stanu posiadania gmin wg wsi z podziałem na dworskie i włościańskie, powiat brzeziński, łaski, częstochowski, kolski, kaliski. Likwidacja serwitutów w niektórych majątkach; Oddział V a - Lekarski: spisy lekarzy, dentystów, adwokatów łódzkich, kary za antysanitarny stan dworców łódzkich; Oddział VII - Opłaty stemplowe: przepisy, wyjaśnienia, zestawienie opłat; Oddział IX - Dostawa bydła: dostawa mięsa dla potrzeb wojska, rachunki, wyjaśnienia (1916-1918); Oddział XI a - Ruch Ludności: przepisy meldunkowe, poszukiwanie rodzin w Łodzi przez krewnych zza granicy, kwestionariusze paszportowe.

Dzieje twórcy:

Cesarsko - Niemieckie Prezydium Policji w Łodzi rozpoczęło działalność 4 lutego 1915 r., na jego czele stał wyższy radca rejencyjny von Oppen, jako Prezydent Policji. Prezydium sprawowało władzę: policyjną oraz kierowało całością administracji w mieście, powiecie i guberni. Urząd ten zlikwidowano w listopadzie 1918 r.

Daty skrajne:

1915-1918

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kaiserlich-Deutsches Polizei Präsidium in Lodz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

125

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

122

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.56

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.52

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Nie