Gimnazjum Męskie w Piotrkowie

Sygnatura
39/87/0
Daty skrajne
1833-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia i sprawozdania: organizacja szkoły, sprawozdania z działalności roczne i okresowe. Nauczanie i wychowanie: korespondencja z władzami szkolnymi i policyjnymi, nastroje młodzieży i postawa polityczna, strajk 1905 r., programy nauczania, biblioteka szkolna i pomoce naukowe, dzienniki lekcyjne. Akta dotyczące nauczycieli: sprawy kadrowe, spisy nauczycieli, ankiety personalne, egzaminy, zakaz wykonywania zawodu, wynagrodzenia i gratyfikacje. Akta dotyczące uczniów: dokumenty personalne, podania, egzaminy, opinie, charakterystyki, opisy postaw politycznych, postępy w nauce, egzaminy dojrzałości. Sprawy administracyjno-finansowe: wydatki na utrzymanie szkoły, księgi korespondencyjne i buchalteryjne.

Dzieje twórcy:

Do 1827 r. w Piotrkowie istniała szkoła wydziałowa. W roku szkolnym 1827/1828 w związku z likwidacją szkoły wojewódzkiej w Kaliszu, szkołę wydziałową w Piotrkowie podniesiono do rangi szkoły wojewódzkiej. W wyniku reorganizacji szkół w 1833 r., została ona przekształcona w 8-klasowe gimnazjum męskie. Od tegoż roku dyrektor gimnazjum sprawował nadzór i opiekę nad szkołami na obszarze województwa, a następnie guberni kaliskiej. Po 1864 r. odjęto dyrektorowi funkcje zwierzchnie nad szkołami w guberni. Od 1868 r. szkoła nosiła nazwę Gimnazjum Męskie w Piotrkowie. Po wybuchu pierwszej wojny światowej została ewakuowana w głąb Rosji i tam zlikwidowana.

Daty skrajne:

1833-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1833-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Petrokovskaâ Mužskaâ Gimnaziâ

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1353

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1353

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

26.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

26.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak