Szkoła Powiatowa Niemiecko-Ruska w Łodzi

Sygnatura
39/90/0
Daty skrajne
[1834] 1843-1865
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta Szkoły Powiatowej: założenie szkoły w Wraszawie, programy nauczania, rozkłady lekcji, raporty o stanie szkoły, inwentarz szkolny, biblioteka, remonty budynku, akta dotyczące nauczycieli i uczniów. Akta Inspektora Szkoły Powiatowej: raporty o stanie szkół elementarnych, rzemieślniczo-niedzielnych i prywatnych na terenie Łodzi i Zgierza.

Dzieje twórcy:

Czteroklasowa Szkoła Niemiecko-Ruska została utworzona w Warszawie 2.06.1843 r. i była przeznaczona dla dzieci Niemców i Rosjan. Językiem wykładowym był tu język niemiecki. W 1845 r. szkołę tę przeniesiono do Łodzi. Od 1850 r. stojący na jej czele Inspektor sprawował nadzór nad szkołami elementarnymi rządowymi i prywatnymi oraz szkółkami rzemieślniczo-niedzielnymi na terenie Łodzi i Zgierza. W 1862 r. została przekształcona w 5-klasową szkołę powiatową o kierunku realnym z językiem wykładowym polskim. W 1866 r. uległa likwidacji, a w jej miejsce powstało Niemieckie Gimnazjum Realne, które funkcjonowało do 1869 r.

Daty skrajne:

[1834] 1843-1865

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1834-1865.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

40

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

40

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak