Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kolskiego

Sygnatura
39/100/0
Daty skrajne
1864-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta poszczególnych wsi ułożone alfabetycznie w obrębie gmin, dotyczące uwłaszczenia włościan w poszczególnych wsiach, zawierające dane o wielkości osad włościańskich i prawach serwitutowych, czasem informujące o położeniu ekonomicznym włościan przed 1864 r., spory o ziemię i granice, spory o serwituty i ich likwidacja, komasacja i zakup gruntów, rozdział wspólnych pastwisk, opieka nad lasami serwitutowymi, skargi na rozkład powinności gminnych i podatków, pomiary gruntów włościańskich. Jako załączniki tabele likwidacyjne i nadawcze wsi.

Dzieje twórcy:

Na mocy ukazu z 2.03.1864 r. "O sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach" na terenie Kaliskiej Komisji do Spraw Włościańskich utworzono 8 rewirów: kaliski, stawiszyński, turecki, kolski, zagórowski, kleczewski, sieradzki i szadkowski, a w 1866 r. dodano jeszcze rewir słupecki. Na ich czele stali komisarze, którzy stanowili najniższy szczebel administracji włościańskiej. Począwszy od 1867 r. utworzono 8 rewirów odpowiadających poszczególnym powiatom guberni kaliskiej. Komisarz był zapraszany na posiedzenia Urzędu Gubernialnego, załatwiał część spraw związanych z uwłaszczeniem, a później ze społecznym i gospodarczym życiem wsi. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji i tam uległ likwidacji.

Daty skrajne:

1864-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1914, 1864-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Komissar po Krest'ânskim Delam Kol'skogo Uezda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

260

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

260

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak