Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Tureckiego

Sygnatura
39/105/0
Daty skrajne
1864-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta poszczególnych wsi prywatnych oraz rządowych i poduchownych: spory graniczne, serwituty, rozdział gruntów wspólnych, komasacja w postaci załączników tabele likwidacyjne, nadawcze i prestacyjne. Pojedyncze sprawy kilkunastu wsi: spory o serwituty i ich likwidacja, rozdział wspólnot gruntowych, spory graniczne, decyzje komisarzy.

Dzieje twórcy:

Na mocy ukazu z 2.03.1864 r. "O sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach" na terenie Kaliskiej Komisji do Spraw Włościańskich utworzono 8 rewirów: kaliski, stawiszyński, turecki, kolski, zagórowski, kleczewski, sieradzki i szadkowski, a w 1866 r. dodano jeszcze rewir słupecki. Na ich czele stali komisarze, którzy stanowili najniższy szczebel administracji włościańskiej. Począwszy od 1867 r. utworzono 8 rewirów odpowiadających poszczególnym powiatom guberni kaliskiej. Komisarz był zapraszany na posiedzenia Urzędu Gubernialnego, załatwiał część spraw związanych z uwłaszczeniem, a później ze społecznym i gospodarczym życiem wsi. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji i tam uległ likwidacji.

Daty skrajne:

1864-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Komissar po Krest'ânskim Delam Turekskogo Uezda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

99

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

99

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak