Urząd Poborowy Guberni Kaliskiej

Sygnatura
39/107/0
Daty skrajne
1874-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia, cyrkularze i instrukcje dotyczące organizacji urzędów poborowych, organizacji akcji poboru do wojsk lądowych i marynarki wojennej, ewakuacji, kar nakładanych na osoby nieprzestrzegające przepisów, wojskowych, pomocy udzielanej żołnierzom oraz rodzinom żołnierzy, akta dotyczące wyników kontroli urzędów poborowych, protokoły posiedzeń zarządu, sprawozdania z działalności, przydział poborowych do poszczególnych formacji wojskowych, akta dotyczące przyczyn zmniejszania akcji poboru w poszczególnych latach, sumy przeznaczone przez rząd na organizację poboru, pobór do wojska byłych przestępców politycznych oraz osób znajdujących się pod nadzorem policji, ulgi stosowane przy poborze, akta osób uciekających przed poborem za granicę, zastępstwo poborowych, określanie ich wieku oraz podział na kategorie, wykazy właścicieli koni na terenie guberni oraz ceny na konie dostarczane dla wojska, podania lekarzy i weterynarzy starających się o przyjęcie do wojska, pobór żydów, akta personalne pracowników, księgi oficerów i poborowych z podaniem rangi i zawodu oraz wykształcenia.

Dzieje twórcy:

Urząd powstał na mocy ustawy o obowiązku służby wojskowej z 1.01.1874 r. Podlegały mu powiatowe urzędy poborowe oraz dwa punkty zborne. Urzędem kierowali: gubernator (od stycznia 1876 r. wicegubernator) jako przewodniczący, prokurator sądu okręgowego, członek urzędu gubernialnego ds. włościańskich komisarz powiatowy ds. włościańskich oraz dwóch lekarzy. Do kompetencji urzędu należały: ogólny nadzór nad przebiegiem poboru do wojska na terenie guberni, rozkład wyznaczonej na gubernię liczby nowozaciężnych do poszczególnych rejonów, kontrola osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, rozpatrywanie skarg na decyzje zarządów powiatowych oraz ich sprawozdań, sporządzanie ogólnego sprawozdania z zakończenia akcji poboru. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji, gdzie funkcjonował do 1917 r.

Daty skrajne:

1874-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kališskoe Gubernskoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

262

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

262

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak