Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Sieradzkiego

Sygnatura
39/109/0
Daty skrajne
[1810-1840] 1843-1870
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta ogólne, dotyczące rady: posiedzenia, korespondencja, akta personalne członków, opisy statystyczne zakładów, akta finansowe. II. Akta zakładów: Szpitala powiatowego św. Józefa, domów schronienia w Sieradzu, Kliczkowie Małym i Sali Ochrony w Sieradzu. Sprawy własnościowe związane z zaopatrzeniem i utrzymaniem placówek, przyjmowaniem podopiecznych.

Dzieje twórcy:

Radę Główną Opiekuńczą utworzono na mocy postanowienia z 28.08.1832 r. Podlegające jej powiatowe rady opiekuńcze powołano po raz pierwszy w 1843 r., a ich skład i kompetencje regulowała instrukcja z 18.02.1843 r. Zgodnie z nią, rada powiatowa zajmowała się głównie kontrolą działalności i finansów dozorów parafialnych i instytucji dobroczynnych w powiecie. Obok tego pełniła także funkcję rady szczegółowej szpitala powiatowego, odpowiedzialnej za całość jego pracy. Radę Główną, powiatowe i szczegółowe zniósł ukaz z 19.06.1870 r.

Daty skrajne:

[1810-1840] 1843-1870

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1840, 1843-1870.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

56

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

56

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak