Kasa Skarbowa Guberni Kaliskiej

Sygnatura
39/113/0
Daty skrajne
1868-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wykazy urzędników, listy płac, miesięczne sprawozdania poszczególnych kas powiatowych z wpływów, wydatków i pozostałości funduszu emerytalnego, sprawozdania miesięczne Kasy z wpływów na fundusz emerytalny, wykazy przewidywanych dochodów na określony rok z tytułu wpływów na fundusz emerytalny, zestawienie kwartalne i roczne dochodów Kasy, wykaz składek dodatkowych na fundusz emerytalny, księgi przychodów i rozchodów funduszu emerytalnego, księgi przychodów Kasy z tytułu innych opłat i podatków, księgi kasowe i kontrolne Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej nr 814 przy Kaliskiej Izbie Skarbowej, rejestry kancelaryjne.

Dzieje twórcy:

Gubernialna Kasa Skarbowa powstała na mocy ustawy z 31.12.1866 r. Obejmowała swym zasięgiem teren całej guberni kaliskiej. Do jej kompetencji należało przyjmowania i przechowywanie wszelkich dochodów państwowych, dokonywanie wypłat, sprzedaż papierów i znaczków stemplowych oraz patentów, pobieranie opłat oraz wydawanie świadectw handlowych i przemysłowych. Kasa sprawowała nadzór nad kasami powiatowymi. Jej działalność ustała w 1914 r. po wybuchu I wojny światowej.

Daty skrajne:

1868-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1868-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kališskoe Gubernskoe Kaznačejstvo

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

322

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

322

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak