Tymczasowy Generał-Gubernator Guberni Kaliskiej

Sygnatura
39/118/0
Daty skrajne
1905-1908
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Raporty władz terenowych o zajściach i wypadkach, przepisy obowiązujące, zarządzenia, rozkazy dzienne do wojsk, uchwały zebrań gminnych o wprowadzeniu języka polskiego w szkołach i urzędach, sprawozdania ze ściągania zaległych opłat i podatków, postanowienia dotyczące nakładania kar administracyjnych lub aresztu za wykroczenia porządkowe i polityczne.

Dzieje twórcy:

Urzędy tymczasowych generał gubernatorów istniały w latach 1905-1909. Ich powstanie łączyło się ściśle z wprowadzeniem stanu wojennego, który w Królestwie ogłoszono 10.11.1905 r. Po zabójstwie łódzkiego fabrykanta Mieczysława Silbersteina, Łódź oraz powiaty łódzki i łaski wyłączono spod zarządu generał-gubernatora piotrkowskiego i oddano pod zarząd generał-gubernatora kaliskiego. Stan taki trwał do maja 1908 r., kiedy w siedmiu guberniach Królestwa zniesiono stan wojenny i rządy generał-gubernatorów. Natomiast w guberniach kaliskiej i piotrkowskiej stan ten utrzymano, przy czym obydwie gubernie połączono pod władzą jednego generał-gubernatora z siedzibą w Łodzi. Urząd ten istniał do 19.03.1909 r., z tym że w październiku 1908 r. jego zasięg ograniczono do guberni piotrkowskiej i dwóch powiatów guberni kaliskiej, to jest łęczyckiego i sieradzkiego. Zlikwidowany ostatecznie został w czerwcu 1909 r. Zadaniem tymczasowych generał-gubernatorów była walka z ruchem rewolucyjnym. Posiadali oni specjalne uprawnienia, między innymi prawo nakładania w trybie administracyjnym kar pieniężnych do trzech tys. rubli i trzech miesięcy aresztu, wydawania zezwoleń i zakazów urządzania zebrań, publikowania gazet, broszur i innych wydawnictw, decydowania o przekazaniu spraw sądom wojskowym, wydawania decyzji o zamykaniu szkół, zakładów przemysłowych itp.

Daty skrajne:

1905-1908

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1905-1908.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Vremennyj General-Gubernator Kališskoj Guberni

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

50

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

50

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak