Sąd Policji Prostej Okręgu Zgierskiego

Sygnatura
39/120/0
Daty skrajne
1853-1869
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta spraw o oszustwa, obelgi, pobicie, zabór mienia i kradzieże, 1853-1869, sygn. 1-117

Dzieje twórcy:

Sąd pokoju był najniższą instancją sądowa, łączącą jurysdykcję w sprawach cywilnych i karnych. Jego organizację określała konstytucja Księstwa Warszawskiego oraz dekret króla Fryderyka Augusta z 26 lipca 1810 r. Jego wydział policyjny był także nazywany sądem policji prostej. Orzekał w sprawach karnych do wysokości grzywny 30 zł lub trzech tygodni aresztu. Do jego kompetencji należały ponadto sprawy o pobicia i obelgi. Apelacje od postanowień sądu wnoszono sądów policji poprawczej. Taka organizacja utrzymała się do 1876 r., kiedy wprowadzono sądy pokoju oparte na modelu rosyjskim.

Daty skrajne:

1853-1869

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1853-1869.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

117

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

117

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak