Sąd Pokoju Powiatu Łęczyckiego

Sygnatura
39/121/0
Daty skrajne
1809-1856
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta w sprawach ustanowienia opieki nad nieletnimi i podziału majątku spadkowego, 1809-1856, sygn. 1-46.

Dzieje twórcy:

Sąd pokoju był najniższą instancją sądowa, łącząca jurysdykcję w sprawach cywilnych i karnych. Jego organizację określała konstytucja Księstwa Warszawskiego oraz dekret króla Fryderyka Augusta z 26 lipca 1810 r. Składał się w wydziałów: pojednawczego, spornego oraz policyjnego lub policji prostej. W postępowaniu cywilnym rozstrzygał sprawy pojednawcze lub gdy wartość sporu wynosiła od 30 do 160 zł, zaś w sprawach karnych do wysokości grzywny 30 zł lub trzech tygodni aresztu. Apelacje od postanowień sądu pokoju wnoszono do trybunałów cywilnych lub sądów policji poprawczej (sprawy kryminalne). Taka organizacja Sądu utrzymała się do 1876 r., kiedy wprowadzono sądy pokoju oparte na modelu rosyjskim.

Daty skrajne:

1809-1856

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1809-1856.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

46

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

46

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak