Dyrekcja Szkolna Kaliska

Sygnatura
39/122/0
Daty skrajne
[1810-1866] 1867-1917
Liczba serii
0
Liczba skanów
8

Zawartość:

Akta ogólne: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich dotyczące nadzoru politycznego nad nauczycielami i uczniami, korespondencja w sprawie programów nauczania, stypendiów dla uczniów, służby, wykształcenia i uposażenia nauczycieli , sprawozdania roczne Dyrekcji ze stanu szkół i wizytacji, spisy szkół i dane statystyczne zawierające podstawowe informacje o szkołach, akta dotyczące nauczycieli: nadzór nad nauczycielami, skargi, zwolnienia, awanse, uposażenia i zezwolenia, budżety, sprawozdania z kosztów utrzymania szkół elementarnych i rozliczenia z wydatków. Akta szczegółowe: szkoły średnie rządowe - Gimnazjum Męskie i Żeńskie w Kaliszu, Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy: dane o uczniach, programy nauczania, sprawy finansowe; szkoły średnie prywatne: starania o zezwolenie na otwarcie szkół, dobór nauczycieli, rozkłady lekcji; akta szkół elementarnych rządowych ułożone alfabetycznie w obrębie powiatów zawierające korespondencje w sprawie zaopatrzenia szkół w pomoce naukowe i opał, dane o uczniach i nauczycielach oraz rozkłady lekcji i programy nauczania; 4 szkoły elementarne prywatne - układ jak wyżej, starania o zezwolenia na otwarcie szkół, dobór nauczycieli; szkoły rzemieślniczo-niedzielne, kursy dla rzemieślników, Polska Macierz Szkolna: zakładanie szkół, dane o uczniach i nauczycielach; akta personalne nauczycieli ułożone alfabetycznie zawierające świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa pochodzenia, metryki urodzenia, nominacje itp. Anteriora z lat 1810-1864: akta szkół elementarnych rządowych i prywatnych zawierające raporty o stanie szkoły, spisy uczniów i uczennic, rozkłady lekcji, budżety szkoły.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ukazu Komitetu Urządzającego z dnia 11.11.1864 r., na ziemiach Królestwa Polskiego powołano do życia dyrekcje naukowe. Utworzono wówczas 10 Dyrekcji: warszawską, łódzką, radomską, kielecką, lubelską, chełmską i siedlecką, suwalską, łomżyńską i płocką. W dniu 15.05.1867 r., na mocy uchwały Komitetu Spraw Królestwa Polskiego, utworzono Dyrekcję Szkolną w Kaliszu. Zasięgiem swym obejmowała ona nowo utworzoną gubernię kaliską tj. powiaty kaliski, koniński, łęczycki, sieradzki, słupecki, wieluński i turecki. W latach 1864-1867 obszar ten zarządzany był przez Dyrekcję Szkolną w Łodzi. Dyrekcja Szkolna w Kaliszu, podobnie jak pozostałe, podlegała Okręgowi Naukowemu Warszawskiemu. Na jej czele stał inspektor szkoły zwany naczelnikiem. Do obowiązków naczelnika należało zwierzchnictwo i kontrola wszystkich szkół w guberni: rządowych, miejskich i prywatnych. W związku z stale wzrastającą liczbą szkół, Rada Państwa uchwałą z dnia 14.10.1899 r., powołała do życia instytucje inspektorów szkół ludowych. Inspektorzy podlegali naczelnikowi dyrekcji i zajmowali się wizytowaniem szkół elementarnych gminnych, wojskowych, miejskich i prywatnych. Po wybuchu pierwszej wojny światowej Dyrekcja została ewakuowana do Moskwy, gdzie działała do 1917 r.

Daty skrajne:

[1810-1866] 1867-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1866, 1810-1866, 1867-1917, 1867-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kališskaâ Učebnaâ Direkciâ

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1717

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1717

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak