Gimnazjum Żeńskie w Łodzi

Sygnatura
39/124/0
Daty skrajne
1908, 1911, 1915-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarządzenia i okólniki, prośby rodziców i opiekunów uczennic o zwolnienie z opłat, zaświadczenia o odbywaniu przez ojców służby wojskowej, spisy uczennic, wykazy zatrudnionych nauczycieli oraz wysokość ich poborów, korespondencja w sprawie wypłaty pensji, korespondencja dotycząca budżetu szkoły oraz ewakuowanego majątku szkoły prowadzona z Komisją Likwidacyjną do Spraw Królestwa Polskiego, informacje odnośnie utworzenia przy gimnazjum VIII klasy, uchwała rady pedagogicznej w tej sprawie, zaświadczenia o stanie majątkowym wydawane przez policmajstra, korespondencja odnośnie wydania potrzebującym uczennicom obuwia, odzieży i zasiłków, organizowanie kursów letnich, świadectwa szkolne, dzienniki klasowe.

Dzieje twórcy:

Gimnazjum Żeńskie w Łodzi zostało założone w 1886 r., w wyniku starań mieszkańców miasta, mocą rozporządzenia Ministerstwa Oświaty z dnia 27 czerwca tego roku. W tym samym dniu nastąpiło też otwarcie równorzędnego gimnazjum męskiego. Szkoła rozpoczęła działalność najpierw jako gimnazjum 4-klasowe. W kolejnych latach, zwiększono liczbę klas z powodu wzrostu liczby uczennic. W 1908 r. dokonano zmiany struktury organizacyjnej gimnazjum otwierając ósmą klasę. Szkoła została umieszczona w wynajętym budynku przy ul. Cegielnianej 62/64. W wyniku starań o umieszczenie szkoły w nowym gmachu, w 1902 r. gimnazjum przeniesiono do budynku przy ul. Średniej 14. Podlegało ono Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej. Po wybuchu I wojny światowej szkoła została ewakuowana do Kaługi. Po ewakuacji funkcjonowała nadal aż do 1918 r. Podlegała wtedy władzy zwierzchniej kuratora okręgu moskiewskiego.

Daty skrajne:

1908, 1911, 1915-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1908, 1911-1911, 1915-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lodzinskaâ Ženskaâ Gimnaziâ

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Komisja Metodyczna przyjęła inwentarz 29.06.2006 r.