Powiatowy Urząd Ziemski w Łasku

Sygnatura
39/169/0
Daty skrajne
1919-1929
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Korespondencja w sprawach parcelacji, sprzedaży oraz przymusowego wykupu majątków państwowych i prywatnych, regulacji gospodarstw, zaświadczenia na kupno ziemi, sprawozdania z działalności i protokoły inspekcji PUZ.

Dzieje twórcy:

Powiatowe urzędy ziemskie zajmowały się regulowaniem obrotu ziemią, parcelacją, osadnictwem, scalaniem oraz likwidacją serwitutów. Powołano je na mocy ustawy z 6 lipca 1920 r. Na terenie ówczesnego województwa łódzkiego powstały dwa okręgowe urzędy ziemskie: w Piotrkowie i w Kaliszu, oraz podlegające im powiatowe urzędy ziemskie, które do 1922 r. miały siedzibę w każdym mieście powiatowym. Począwszy od 1923 r. niektóre z nich łączono, tak, że do 1933 r., kiedy uległy likwidacji, działały jedynie w: Kaliszu, Kole, Koninie, Łasku, Łodzi, Piotrkowie, Radomsku, Sieradzu i Wieluniu. Do ich kompetencji należały czynności przygotowawcze określone ustawami i zarządzeniami Głównego Urzędu Ziemskiego jak i urzędów okręgowych.

Daty skrajne:

1919-1929

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1929.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak