Powiatowy Urząd Ziemski w Wieluniu

Sygnatura
39/173/0
Daty skrajne
1920-1933
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rozporządzenia dotyczące działalności urzędów ziemskich, okólniki dotyczące parcelacji, przymusowego wykupu, scalania oraz służebności, sprawozdawczość i statystyka prac prowadzonych przez urzędy ziemskie, korespondencja dotycząca parcelacji, przymusowego wykupu i regulacji, pomoc kredytowa dla uczestników scalania.

Dzieje twórcy:

Powiatowe urzędy ziemskie zajmowały się regulowaniem obrotu ziemią, parcelacją, osadnictwem, scalaniem oraz likwidacją serwitutów. Powołano je na mocy ustawy z 6 lipca 1920 r. Na terenie ówczesnego województwa łódzkiego powstały dwa okręgowe urzędy ziemskie: w Piotrkowie i w Kaliszu, oraz podlegające im powiatowe urzędy ziemskie, które do 1922 r. miały siedzibę w każdym mieście powiatowym. Począwszy od 1923 r. niektóre z nich łączono tak, że do 1933 r., kiedy uległy likwidacji, działały jedynie w: Kaliszu, Kole, Koninie, Łasku, Łodzi, Piotrkowie, Radomsku, Sieradzu i Wieluniu. Do ich kompetencji należały czynności przygotowawcze określone ustawami i zarządzeniami Głównego Urzędu Ziemskiego jak i urzędów okręgowych.

Daty skrajne:

1920-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

81

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

81

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak