Główny Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego w Piotrkowie

Sygnatura
39/174/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
5248

Zawartość:

Rozkazy i zarządzenia naczelnego dowództwa, rozkazy oficerskie i dowódców różnych szczebli, komunikaty polityczne i materiały propagandowe, sprawozdawczość, raporty o przebiegu akcji werbunkowej, korespondencja komisariatów werbunkowych i poszczególnych powiatów, informacje o nastrojach ludności wobec problemów wojny, informacje o sytuacji materialnej społeczeństwa, przemyśle, oświacie i kulturze, korespondencja dotycząca spraw personalnych i organizacji Legionów, grupowe fotografie oficerów.

Dzieje twórcy:

Centralne Biuro Werbunkowo-Kwaterunkowe powstało w Krakowie w 1914 r. przy Naczelnym Komitecie Narodowym. W lipcu tegoż roku zorganizowano ekspozyturę w Piotrkowie. Akcję werbunkową na ziemiach byłego Królestwa Polskiego rozpoczęto w październiku 1915 r. w 24 biurach werbunkowych. Po objęciu tą akcją terenu całego Królestwa Polskiego, Centralne Biuro Werbunkowe zmieniło nazwę na Centralę Werbunkową, w miejsce której, w lutym 1917 r., powstał Krajowy Inspektorat Zaciągu do Wojska Polskiego. Jednocześnie uległy zmianie nazwy niższych komórek organizacyjnych aparatu werbunkowego. Początkowy podział na inspektoraty, komisariaty i biura werbunkowe został zaniechany i Krajowy Inspektorat został podzielony na główne i powiatowe urzędy zaciągu oraz biura zgłoszeń. Główny Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego w Piotrkowie swoją działalnością obejmował powiaty: piotrkowski, radomszczański, opoczyński i konecki. [Mieczysław Bandurka]

Daty skrajne:

1914-1920

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1914-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

48

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

48

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak