Szef Zarządu Cywilnego Okręgu Wojskowego w Łodzi

Sygnatura
39/175/0
Daty skrajne
1939
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Administracyjny: materiały normatywne i organizacyjne, dzienniki rozporządzeń począwszy od 19.09.1939 r., rozporządzenia dzienne i sztabowe, sprawozdania Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, sprawy personalne zatrudnionych funkcjonariuszy, akcja przeciwko polskim grupom przywódczym, mniejszość niemiecka w Polsce, przynależność do NSDAP, wymiana jeńców i uchodźców wojennych pomiędzy Rzeszą i ZSRR, meldunki kwatermistrzostwa przy dowództwie 8 Armii. Wydział Spraw Szkolnych i Wyznaniowych: sprawy kościelne i szkolne. Wydział Gospodarki Wojennej: sprawozdania rzeczoznawców z zakresu gospodarki energetycznej, wodnej, transportu, zatrudnienia, cen, zaopatrzenia, gospodarki rolnej i leśnej. Wydział Komunikacji: ogólne wiadomości dotyczące poczt i kolei. Wydział Sprawiedliwości: organizacja Sądu Specjalnego. Wydział Finansów: sprawozdania administracji finansowej, celnej i podatkowej. Sprawy pogranicza: wyznaczanie granic administracyjnych, sprawozdania ekspozytur w Radomiu i Warszawie.

Dzieje twórcy:

Urząd powstał w sierpniu 1939 r. we Wrocławiu w okresie ostatnich przygotowań do agresji na Polskę i nosił nazwę Szef Zarządu Cywilnego przy Dowództwie 8 Armii. Podlegał bezpośrednio dowódcy okręgu wojskowego i urzędował w jego siedzibie. Jego zadaniem było tworzenia administracji cywilnej na terenach zajmowanych przez 8 Armię. W początkach października 1939 r., po utworzeniu Urzędu wyższego szefa administracji dla zajętych byłych obszarów polskich przy Naczelnym Dowództwie Wojskowym na Wschodzie wprowadzono podział na cztery okręgi wojskowe. Od tego momentu działalnością Szefa Zarządy Cywilnego 8 Armii zostało objęte nie tylko województwo łódzkie, lecz także warszawskie, kieleckie i lubelskie. W dniu 16.10.1939 r. nazwę urzędu zmieniono na Verwaltungschef im Militärbezirk Lodz. Uległ on likwidacji 25.10.1939 r. [Mirosław Cygański]

Daty skrajne:

1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Verwaltungsschef im Militärbezirk Lodz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

45

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

45

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zmikrofilmowano akta o sygnaturach 1-12, 14-22, 24-41.