Zbiór akt urzędów leśnych województwa łódzkiego

Sygnatura
39/178/0
Daty skrajne
1919-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Plany gospodarcze lasów państwowych i prywatnych, rejestry pomiarowe lasów, regulacja granic, sprawy sporne, likwidacja serwitutów, programy zagospodarowania między innymi plany urządzenia gospodarstwa leśnego w Nieborowie i Parku Nieborowskiego z 1938 r., plany urządzenia reprezentacyjnych lasów państwowych w nadleśnictwie Spała z lat 1935-1937, a także plany parcelacji lasów.

Dzieje twórcy:

Zbiór stanowią akta przejęte po 1945 r. przez Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Łodzi z Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego Oddziału Ochrony Lasów, starostw powiatowych referatów ochrony lasów oraz byłych właścicieli majątków leśnych z terenu województwa łódzkiego. [Julian Baranowski]

Daty skrajne:

1919-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

313

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

313

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak