Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi

Sygnatura
39/180/0
Daty skrajne
[1922-1933] 1934-1948 [1950]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta administracyjno-gospodarcze dotyczące budowy i remontów poszczególnych obiektów Ubezpieczalni takich jak szpitale i sanatoria, akta personalne lekarzy, aptekarzy oraz pracowników administracyjnych Ubezpieczalni, wykazy stanu zatrudnienia (większość zespołu) z poszczególnych zakładów zarejestrowanych w Ubezpieczalni zawierające dane odnośnie płac pracowników i wielkości odprowadzanych składek.

Dzieje twórcy:

Poprzedniczką Ubezpieczalni Społecznej była Kasa Chorych m. Łodzi utworzona w 1922 r., w oparciu o przepisy Ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby z dnia 19.05.1920 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 44, poz. 272). Zgodnie z Ustawą z 28.03.1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 51, poz. 396) kasy chorych uległy likwidacji, a w ich miejsce powstały ubezpieczalnie społeczne. Ubezpieczalnia w Łodzi rozpoczęła swoją działalność 1.01.1934 r. i obejmowała swoim zasięgiem Łódź i powiat łódzki. Do zakresu jej działania należało ustalanie obowiązku ubezpieczenia i określanie uprawnień do kontynuowania ubezpieczenia, wymierzanie i pobieranie składek, kontrola uiszczania składek przez pracodawców, przyznawanie i udzielanie świadczeń wynikających z ubezpieczenia oraz prowadzenie wykazów i kontrola osób pobierających świadczenia. Ustawa z 20.07.1950 r. o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Dzienni Ustaw nr 36, poz. 333) powierzyła ZUS-owi wykonywanie wszelkiego rodzaju ubezpieczeń wynikających z ustawy z dnia 28.03.1933 r.

Daty skrajne:

[1922-1933] 1934-1948 [1950]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1942, 1945-1948, 1950-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

79533

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79347

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

171.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

169.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak zawiera 79347 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak zawiera 186 j.a.