Sąd Grodzki w Łodzi

Sygnatura
39/184/0
Daty skrajne
[1915] 1928-1939 [1944]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Wydział Cywilny (repertoria - sekcja I-V), skorowidze - układ wg sekcji i liter, repertoria CPS, A i N, repertoria i skorowidze różnych sekcji, akta spraw (szczegółowe): alimenty, renta alimentacyjna, ubezpieczenia, komorne, eksmisje, egzekucje, kupno-sprzedaż towaru, wekslowe, usługi. II. Wydział Karny repertoria i skorowidze, akta spraw (szczegółowe): kradzież, lichwa, napad, oszustwo, przywłaszczenie, pobicie, włóczęgostwo, zniewaga, znęcanie się.. III. Wydział dla nieletnich (akta opiekuńcze): ustanowienie opieki, rady familijnej nad nieletnimi, ubezwłasnowolnienie, spadek, spis inwentarza po zmarłych, usamowolnienie. IV. Oddział Karny dla Nieletnich repertoria i skorowidze, akta szczegółowe, głównie z 1932 r.: kradzieże, pobicie, wyłudzenie i przywłaszczenie pieniędzy, znęcanie się.

Dzieje twórcy:

Pierwsze przepisy tymczasowe, które stworzyły podstawy do zorganizowania sądownictwa polskiego ogłoszono 19. 08. 1917 r. Wymiar sprawiedliwości sprawowały wtedy sądy: pokoju, okręgowe, apelacyjne oraz Sąd Najwyższy. Po odzyskaniu niepodległości działające sądy, na mocy dekretu z 7. 02. 1919 r. zachowały swoje siedziby i zakres terytorialny. Zmiany wprowadziła ustawa z 18. 03. 1921 r. Dotyczyły one głównie zasad działania i stanu osobowego sądów pokoju i okręgowych. Taka organizacja utrzymała się do 6. 02. 1928 r., ogłoszone wówczas rozporządzenie prezydenta powołało do życia sądy grodzkie, okręgowe, apelacyjne i Sąd Najwyższy. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24. 12. 1928 r. ustaliło siedzibę sądu Grodzkiego w Łodzi. Terytorialnie obejmował miejscowości: Łódź, Aleksandrów, Brzeziny, Stryków, Łask, Pabianice, Widawa, Łęczyca, Ozorków, Poddębice, Konstantynów, Tuszyn, Zgierz. Sądy grodzkie składały się z jednego lub kilku sędziów, naczelnika, któremu podlegały: sekretariat prezydialny, sekcja klauzulowa, kasa, biuro podawczo-wykonawcze, archiwum oraz oddziały: cywilny, karny, spraw nieletnich i spraw opiekuńczych. Administrację oddziałów obsługiwały sekretariaty funkcjonujące przy każdym oddziale.

Daty skrajne:

[1915] 1928-1939 [1944]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1915-1915, 1928-1939, 1944-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3622

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3622

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

49.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

48.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak