Sąd Specjalny w Łodzi

Sygnatura
39/196/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta spraw (szczegółowe) - układ chronologiczny wg napływu spraw: działalność polityczna, ruch oporu, nielegalna działalność, wykroczenia administracyjno-urzędowe, przekroczenia granicy, wypowiedzi antyniemieckie, słuchanie radia, użycie siły wobec Niemca, posiadanie broni, kontakty z jeńcami, przeprowadzanie jeńców, przekupstwo, przestępstwo dewizowe, dezercja, sabotaż, fałszowanie dokumentów, opuszczanie getta, przestępstwa rasowe, zakazane związki krwi, nielegalny handel, wyrób wódki, ubój, rabunek, zabójstwo, gwałty, kradzież itp. charakterystyczne dla okresu okupacji. II. Akta ogólne: dzienniki urzędowe, zarządzenia, przepisy, sprawozdania. III. Akta personalne: ogólne i szczegółowe pracowników sądu (szczątki). IV. Wycinki prasowe dotyczące działalności sądu oraz o wyrokach sądu. V. Wyroki sądu i nakazy karne (zgromadzone w teczkach wg kolejności spraw).VI. Repertoria, skorowidze oraz ankiety zmarłych więźniów, korespondencja.

Dzieje twórcy:

Sąd Specjalny w Łodzi został utworzony we wrześniu 1939 r. przez Szefa Zarządu Cywilnego przy dowództwie niemieckiej 8 armii okupacyjnej, na podstawie zarządzenia o sądach specjalnych na zajętych ziemiach polskich z 9.09.1939 r. Działał przy Sądzie Okręgowym (Landgericht) w Łodzi, na jego czele stał przewodniczący. Sąd specjalny rozpatrywał w trybie doraźnym sprawy potraktowane jako przestępstwa antypaństwowe, do których zaliczano sprawy polityczne, większe nadużycia i sabotaże gospodarcze, jak i cięższe przestępstwa kryminalne. Sąd ten dzielił się na trzy kamery. Pierwsza sądziła zbrodnie i przestępstwa polityczne, rabunki i posiadanie broni, druga, przestępstwa gospodarcze, kradzieże, pożary. Kamera trzecia - wszelkiego rodzaju nadużycia i przestępstwa obyczajowe. Działalność Sądu Specjalnego zakończyła się w styczniu 1945 r.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sondergericht beim Landgericht in Litzmannstadt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10859

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10859

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

81.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

81.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak zawiera 10853 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak zawiera 6 j.a.