Posterunek Żandarmerii w Radomsku

Sygnatura
39/204/0
Daty skrajne
1940-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rozkazy i instrukcje dowódcy żandarmerii w Radomiu, meldunki dzienne i raporty sytuacyjne poszczególnych posterunków żandarmerii (Stützpunkte).

Dzieje twórcy:

Oddział Lotny Żandarmerii w Radomsku (Gendarmerie Zug Radomsko) pojawił się w Radomsku na początku października 1939 r. Organizacyjnie podlegał Komendantowi Żandarmerii w Dystrykcie Radomskim (Kommandeur der Gendarmerie in Distrikt Radom). Oddziałowi temu podlegały liczne posterunki terenowe. Żandarmeria była formacją, hitlerowskiej policji porządkowej. Jej placówki gęsto rozsiane po małych miasteczkach i wsiach, wspomagane przez dobrze rozwinięta sieć konfidentów i szpiegów złożoną głównie z miejscowych Volksdeutschów, głęboko indoktrynowały polską społeczność. Policja na okupowanych ziemiach polskich obok swych podstawowych zadań, to jest utrzymania ładu i porządku, zwalczania przestępstw gospodarczych, zwłaszcza nielegalnego handlu, uboju oraz produkcji bimbru, brała aktywny udział w akcji wysiedlania Polaków i Żydów do GG, organizowania obław i łapanek Polaków na roboty przymusowe do III Rzeszy. W sprawach politycznych, a zwłaszcza polskiego ruchu oporu, ściśle współpracowała z gestapo i policją bezpieczeństwa III Rzeszy.

Daty skrajne:

1940-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gendarmerie Zug Radomsko

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Mikrofilm L3753-3758