Centrala Imigracyjna w Łodzi

Sygnatura
39/205/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta organizacyjne, obsada personalna, zarządzenia w sprawie postępowania z przesiedlanymi volksdeutschami, zestawienia liczbowe volksdeutschów w poszczególnych powiatach, badanie stanu zdrowia przesiedleńców, akcja germanizacyjna wśród polskich emigrantów z Zagłębia Ruhry, nadawanie obywatelstwa osiedlonym Niemcom z Ukrainy, Wołynia, Galicji, krajów nadbałtyckich i Rumunii (teczki poszczególnych rodzin i osób).

Dzieje twórcy:

Urząd został utworzony 15.10.1939 r. i mieścił się początkowo w Poznaniu, a w lutym 1940 r. został przeniesiony do Łodzi. Zadaniem Centrali była rejestracja niemieckich przesiedleńców ze wschodu, ustalanie ich obywatelstwa, badanie pochodzenia i stanu zdrowia przybyszów oraz wydawanie decyzji w sprawach ich rozmieszczenia.

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Einwandererzentrallstelle Litzmannstadt

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

661

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

661

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak