Komitet Plebiscytowy Okręgu Łódzkiego

Sygnatura
39/235/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
7821

Zawartość:

Sprawy osobowe, protokoły zebrań, dokumentacja związana z likwidacją, komunikaty prasowe Zjednoczenia Górnego Śląska, zasady organizacyjne plebiscytu, księgi i dowody kasowe ofiar, poszukiwania osób urodzonych na Górnym Śląsku, propaganda i informacja o plebiscycie, listy ofiar i ofiarodawców oraz składek, wydawanie zapomóg, Loteria Plebiscytowa, korespondencja w sprawie nadużyć, afisze i wycinki prasowe.

Dzieje twórcy:

Komitet powstał 26.08.1919 r., jako Łódzki Komitet Doraźnej Pomocy dla Górnoślązaków, a od 21.03.1920 r. otrzymał nazwę Komitet Plebiscytowy Okręgu Łódzkiego. Celem Komitetu była pomoc finansowa i propagandowa na rzecz plebiscytu organizowanego na Górnym Śląsku, Warmii oraz Spiszu i Orawie, wyrażająca się przede wszystkim w zbieraniu funduszów na akcję propagandową, organizowaniu wieców i pochodów na rzecz plebiscytu, a także drukowaniu i kolportażu ulotek oraz afiszów na ten cel. Fundusze Komitetu pochodziły głównie z ofiar indywidualnych, kwest ulicznych i imprez dochodowych. Komitet został zlikwidowany 1.06.1922 r. [Julia Wasiak]

Daty skrajne:

1919-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

67

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

67

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak