Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego w Rawie Mazowieckiej

Sygnatura
39/1643/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta urodzeń: 1826-1829, 1831-1832, 1838-1839, 1841-1857, 1860, 1862, 1865-1867, 1869-1873; akta małżeństw : 1826-1829, 1831-1832, 1837, 1841-1852, 1855-1857, 1860, 1862-1867, 1869-1873; akta zgonów: 1826-1829, 1831-1832, 1837, 1839, 1841-1857, 1860, 1862, 1865-1867, 1869-1873; załączniki do akt małżeństw: 1826-1829, 1832-1838, 1842-1844, 1847-1852, 1854-1870, 1873.

Dzieje twórcy:

W latach 1808-1825 r. akta stanu cywilnego były prowadzone wspólnie dla wszystkich wyznań. Sytuacja ta uległa zmianie po wprowadzeniu w 1825 r. na ziemiach Królestwa Polskiego Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia namiestnika z dnia 3 listopada 1825 r., które w artykule drugim precyzowało, że akta stanu cywilnego dotyczące osób nienależących do wyznań chrześcijańskich mają być sporządzane przez prezydentów i burmistrzów. Od 1826 r. w Rawie rejestracją stanu cywilnego ludności żydowskiej zajmował się burmistrz lub wyznaczony przez niego urzędnik. Taki stan prawny utrzymał się do 1939 r.

Daty skrajne:

1826-1873

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1829, 1831-1873.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

79

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Inwentarz zatwierdziła Komisja Metodyczna w dniu 20 maja 2002 r. Pozostała część zespołu jest przechowywana w Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim.