Administracja Dóbr „Złotolasy” w Zagórzu, powiat Częstochowa

Sygnatura
8/191/0
Daty skrajne
1936-1943
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta dotyczące finansów i gospodarki Dóbr "Złotolasy" w układzie rzeczowym z lat 1936 - 1943, sygn. 1 -96, w tym: rachunki, dzienniki kasowe, listy zarobków, rejestry ziemiopłodów, kontrolki mleka i pasz, księgi najmu, kartoteki dłużników i wierzycieli.

Dzieje twórcy:

Dobra "Złotolasy" w Zagórzu składały się z 6 folwarków: Zagórze, Zalesice, Lusławice, Czerniczno, Stawki i Lipnik, których łączna powierzchnia w 1940 roku wynosiła 395 ha użytków rolnych i 1828 ha gruntów leśnych. Właścicielami dóbr byli Karol i Elżbieta Steinhagenowie, a administrował całością Roman Treutler. Karol Steinhagen był ponadto właścicielem Fabryki Papieru Steinhagen i Saenger S.A. W Myszkowie, co miało niewątpliwy wpływ na profil gospodarki w Złotolasach, które były traktowane jako baza surowcowa dla papierni. Ma to swoje odbicie w aktach, gdzie znajduje się szereg rachunków wystawionych przez Papiernię w Myszkowie za zakup drewna z Dóbr "Złotolasy". Oprócz drewna, które było podstawowym artykułem zbytu, sprzedawano także mleko i zboże.

Daty skrajne:

1936-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1936-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

96

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

96

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak inwentarz Nr 113

Wstęp i inwentarz sporządziła Maria Michniewska (1975). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.