Akta notariusza Serafina Górskiego w Częstochowie

Sygnatura
8/431/0
Daty skrajne
1875-1876
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta notarialne z lat 1875 - 1876, sygn. 1 - 2; Repertoria do akt notarialnych z lat 1875 - 1876, sygn. 3.

Dzieje twórcy:

Notariusz Serafin Górski był rejentem w Kancelarii przy Sądzie Pokoju w Częstochowie. Kancelaria działała najpierw w oparciu o ustawę notarialną z 4 sierpnia 1808 roku, zmienioną następnie przez ustawy i instrukcje hipoteczne z 1818 r. i 1825 r. Zgodnie z przytoczonymi przepisami czynności notarialne mogli wykonywać pisarze aktowi oraz rejenci, którzy z kolei dzielili się na rejentów kancelarii ziemiańskich i okręgowych. Pisarze aktowi działali na terenie całego kraju, rejenci kancelarii ziemiańskich – w obrębie właściwości terytorialnych trybunałów cywilnych, przy których zostali ustanowieni, zaś rejenci okręgowi tylko we właściwym okręgu sądu pokoju. W drugiej połowie XIX wieku funkcjonowanie kancelarii notarialnych regulowały przepisy ustawy notarialnej z 14.04.1866 roku, obowiązującej na ziemiach Królestwa Polskiego od roku 1876. Zgodnie z "Rozkładem liczby notariuszów urzędujących przy sądach okręgowych i sędziach pokoju w guberniach należących do Okręgowej Izby Sądowej Warszawskiej" w przy Sądzie Pokoju w Częstochowie działało 2 notariuszy.

Daty skrajne:

1875-1876

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1875-1876.

Nazwa dawna:

Kancelaria notariusza Serafina Górskiego w Częstochowie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Inwentarz nr 305

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła inż.. Dorota Czech (2006). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.