Specjalny Zakład Wychowawczy w Herbach Polskich

Sygnatura
8/614/0
Daty skrajne
1930-1931
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1930 - 1931, sygn 1.

Dzieje twórcy:

Specjalny Zakład Wychowawczy powstał z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Społecznego w Kielcach. Dokładna data utworzenia placówki nie jest znana. Pierwsze wzmianki o Domu Wychowawczym w Herbach zawiera pismo wojewody kieleckiego do starosty częstochowskiego z 10 stycznia 1925 roku. Instytucja znajdowała się pod bezpośrednią władzą Zarządu Społecznego Komitetu Województwa Kieleckiego. Zakład podlegał również nadzorowi Starostwa Częstochowskiego. Na czele jednostki stał dyrektor mianowany przez Zarząd Komitetu. Pozostały personel stanowili: intendent, lekarz, nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy nauki zawodu. Celem instytucji była opieka nad moralnie zaniedbanymi i trudnymi do prowadzenia chłopcami w wieku od 9 do 17 lat. Umieszczeni w Zakładzie wychowankowie mieli możliwość uzupełnienia wykształcenia w zakresie szkoły powszechnej oraz zdobycia zawodu. Likwidacja Specjalnego Zakładu Wychowawczych w Herbach Polskich nastąpiła prawdopodobnie w 1933 roku z przyczyn ekonomicznych.

Daty skrajne:

1930-1931

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1931.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1 j.a., inwentarz Nr 202

Wstęp i inwentarz sporządziła Donata Sobocińska (2002). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.