Gminna Rada Narodowa w Mstowie

Sygnatura
8/637/0
Daty skrajne
1973-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Gminna Rada Narodowa w Mstowie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 -82, w tym: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Mstowie, rejestry uchwał, realizacja uchwał, wnioski i interpelacje radnych, zespoły radnych ZSL i PZPR, protokoły posiedzeń, postanowienia, plany pracy, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń opinie, wnioski komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym Komisji: Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planu, Budżetu, Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Rolnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Usług, Samorządu, Wychowania, Oświaty i Spraw Socjalnych, protokoły posiedzeń komisji niestałych.

Dzieje twórcy:

Gminna Rada Narodowa w Mstowie powstała 1 stycznia 1973 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1973 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o rada narodowych Dz.U.. Nr 49, poz. 312). Jednostka zakończyła swoją działalność z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95).

Daty skrajne:

1973-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

82

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

82

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak